کتاب انسان مؤثر

بدون امتیاز 0 رای
15 تومان

در دنیای پر از افکار منفی، یاد بگیرید که چطور با کسب مهارتهای ارتباطی زندگی زیباتری را برای خود و اطرافیانتان رقم بزنید.

21
15 تومان