کتاب انسان مؤثر

5.00 18 رای
14,900 تومان

در دنیای پر از افکار منفی، یاد بگیرید که چطور با کسب مهارتهای ارتباطی زندگی زیباتری را برای خود و اطرافیانتان رقم بزنید.

29
14,900 تومان