هدیه به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی?

بعد از تکمیل فرم هدایا برای شما ارسال خواهد شد.

اگر آن را دریافت نکردید پوشه اسپم خود را چک کنید و در صورت عدم دریافت

یک ایمیل به info@samiramohseni.com بفرستید و بفرمایید که هدایای وبینار انگیزه را دریافت نکردید.