سمیرا محسنی

 

 

سلام خدمت دوستان عزیزم

سمیرا محسنی هستم هنرجوی مهارتهای ارتباطی سخنرانی و فن بیان

اینجا هستیم تا با آموزش حضوری و غیر حضوری مهارتهای ارتباطی زندگی قشنگ تری رو برای خودمون بسازیم.

ما تنها از چهار طریق با مردم ارتباط برقرار می کنیم و به وسیله چهار چیز مورد ارزیابی قرار می گیریم؛ با اعمالمان، ظاهرمان، آن چه که می گوییم و نحوه بیان مان. دیگران از طرز صحبت کردن ما درباره مان قضاوت می کنند؛ بنابراین علاوه بر آمادگی روحی که از ضروریات مهم برای تعلیم و تربیت هر زن و مردی است، به کار بردن دقیق و صحیح زبان  مادری نیز ضروری است.

تماس با ما:

09376059554

 

حساب ها:

                     شماره کارت                       

5047061056420207

شماره حساب

700830786151

شماره شبا

IR720610000000700830786151

به نام سمیرا محسنی